Siina Surakka

Siina Surakka

15.03.2021

Lisäaikaa yhtiökokouksille, AVI:n tulkinta hämmentää – tältä näyttää kevään yhtiökokoustilanne

Aluehallintoviraston muuttuneen tulkinnan mukaan kokoontumisrajoitukset eivät koske taloyhtiöiden yhtiökokouksia. Lisäksi taloyhtiöille on luvassa lisäaikaa yhtiökokousten pitämiseen, mutta Kiinteistö- ja Isännöintiliitto suosittelevat edelleen yhtiökokousten pitämistä etäyhteyksien avulla.

kevään varsinainen yhtiökokous täytyy pitää koronarajoituksen huomioiden, kuvassa osallistujilla on maskit päässä ja turvavälit - Neomeet

Aluehallintoviraston muuttuneen tulkinnan mukaan kokoontumisrajoitukset eivät koske taloyhtiöiden yhtiökokouksia, ja Oikeusministeriö on myöntämässä taloyhtiöille lisäaikaa yhtiökokousten pitämiseen. Kiinteistö- ja Isännöintiliitto muistuttavat, että varsinainen yhtiökokous voi olla koronariski ja suosittelevat yhtiökokousten pitämistä etäyhteyksien avulla.

Oikeusministeriöltä lisäaikaa taloyhtiöiden yhtiökokouksiin

Taloyhtiöt ovat viime vuoden tavoin saamassa lisäaikaa varsinaisten yhtiökokoustensa järjestämiseen. Oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan väliaikaista lakimuutosta, joka antaisi taloyhtiöille mahdollisuuden pitää yhtiökokouksensa syyskuun loppuun mennessä. Normaalisti varsinainen yhtiökokous tulee pitää kuuden kuukauden kuluessa tilikauden lopusta, mikä useimmissa taloyhtiöissä velvoittaa pitämään yhtiökokoukset kesäkuun loppuun mennessä.

Sekä Kiinteistö- ja Isännöintiliitossa ollaan tyytyväisiä oikeusministeriön päätökseen myöntää lisäaikaa yhtiökokouksille. Molemmat liitot suosittelevat kuitenkin yhtiökokousten pitämistä normaalisti mahdollisuuksien mukaan sekä etäyhteyksien käyttämistä. Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen painottaa, että esimerkiksi mahdollisten korjaushankkeiden takia yhtiökokoukset olisi hyvä pitää normaalissa aikataulussa. Mahdollinen lisäajan loppupuolelle syntyvä yhtiökokousruuhka saattaa myös hankaloittaa isännöitsijöiden työtä.

AVI:n tulkinta herättää hämmennystä isännöintialalla

Aluehallintoviranomaisten tuoreen lausunnon mukaan koronaan liittyvät kokoontumisrajoitukset eivät aiemmasta tiedosta poiketen koske taloyhtiöitä. Perusteluna AVI toteaa, etteivät yhtiökokousten kaltaiset sääntö- tai lakimääräiset kokoukset ole kokoontumislaissa tarkoitettuja yleisötilaisuuksia, sillä niihin voivat osallistua vain kutsutut henkilöt tai yhteisön jäsenet. Vaikka kevään varsinainen yhtiökokous voitaisiin näin ollen pitää taloyhtiöissä paikan päällä, kokouksissa on huomioitava koronan vaatimat turvajärjestelyt ja noudatettava esimerkiksi hyvää käsihygieniaa sekä turvavälejä.

AVI:n tulkinta on aiheuttanut hämmennystä isännöintialalla ja taloyhtiöissä, ja esimerkiksi Isännöintiliitto pitää tulkintaa riskinä koronaturvallisuuden kannalta. Tulkinta nähdään ristiriitaisena verrattuna muihin kokoontumisrajoituksiin, kun suurissa taloyhtiöissä yhtiökokouksiin saattaa osallistua satoja osakkaita.

“Tulkinta on tautiturvallisuuden kannalta erittäin huono”, toteaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva. “Riski viruksen leviämiseen on suuri, sillä sehän tarttuu isossa joukossa yhtä lailla, olipa tilaisuus lain mukaan yleisötilaisuus tai ei.”

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto suosittelevatkin viime kevään tavoin vahvasti, että lisäajasta ja AVI:n lausunnosta huolimatta yhtiökokouksissa huomioidaan alueelliset kokoontumisrajoitukset ja kokoustetaan etäyhteyksien avulla. Lisäksi liitot ovat turvallisten yhtiökokousten järjestämiseksi laatineet lukuisia ohjeistuksia, joita voi ladata liittojen sivuilta.

Pidä yhtiökokous koronaturvallisesti! Tutustu helppokäyttöiseen ja turvalliseen etäkokousohjelmistoon: https://neomeet.fi/

Linkki Isännöintiliiton artikkeliin: https://www.isannointiliitto.fi/medialle/yhtiokokous-voi-olla-koronalinko-avin-tulkinta-herattaa-hammennysta-taloyhtioissa/

Linkki Kiinteistöliiton artikkeliin: https://varsinais-suomi.kiinteistoliitto.fi/uutiset/nayta/?id=10391

Anna Kommenttisi

Your email address will not be published. Required fields are marked *