Siina Surakka

Siina Surakka

11.12.2020

Hybridikokoukset jäämässä pysyväksi käytännöksi

Isännöintialan etä- ja hybridikokoukset ovat tulleet jäädäkseen, sanotaan Isännöintiliiton marraskuisessa webinaarissa.

Hybridikokous käynnissä tietokoneen näytöllä

Hybridikokoukset ovat tuoneet mukanaan lukuisia hyötyjä ja ovat jäämässä pysyvästi käyttöön isännöintialalla. Isännöintiliitto järjesti 12.11. webinaarin, jossa käytiin läpi alan etäkokoustilannetta ja markkinoilla olevia kokousohjelmistoja sekä kerrattiin, mitä kaikkea etäkokouksen järjestämisessä tulee huomioida. Webinaarin perusteella hybridikokoukset helpottavat taloyhtiön kokousten pitämistä merkittävästi, ja jäävät todennäköisesti käyttöön tulevaisuudessakin.

Koronakevään pakottamana etäkokoukset yleistyivät keväällä nopeasti, ja niihin suhtauduttiin vielä keväällä epäillen. Siitä huolimatta isännöintialan kokemukset etäkokouksista ovat webinaarin perusteella olleet melkeinpä pelkästään myönteisiä. Osallistujat kokivat hybridimallin eduiksi muun muassa lisääntyneen asukasdemokratian, kokouskäytäntöjen tehostumisen sekä madaltuneen kynnyksen kokouksiin osallistumiseen. Lisäksi hybridikokoukset mahdollistavat kokouksiin osallistumisen tilanteissa, joissa fyysisesti osallistuminen ei olisi mahdollista, ja aktivoivat päätöksentekoon myös passiivisempia taloyhtiöiden jäseniä. Kysymyksiä herätti esimerkiksi osallistujien tunnistautuminen, mutta kaiken kaikkiaan etäkokoukset nähtiin merkittävänä tekijänä taloyhtiöiden ja isännöinnin “digiloikan” edistämisessä.

Hyötyjen lisäksi webinaarissa nostettiin esiin asioita, jotka hybridikokouksen järjestämisessä kannattaa huomioida. Muun muassa osallistujille tarjottava tekninen tuki, tarpeeksi rauhallinen puhe- ja etenemistahti, chatissa päivystäminen sekä kokousyhteyksien avaaminen ajoissa koettiin tärkeiksi kokouksen onnistumisen kannalta. Lisäksi webinaari esitteli markkinoilla olevia etäkokouksia varten kehitettyjä ohjelmistoja ja digitaalisia apuvälineitä, joista kokonaisvaltaisimmat kattavat kaikki asunto-osakeyhtiölain mukaisen kokouksen tarpeet.

Webinaarin asiantuntijoina toimivat Isännöintiliiton kehityspäällikkö Ira Tenhunen ja lakiasiantuntija Laura Lithenius, sekä toimitusjohtaja Ilja Knuutinen Iljan Isännöintikeskuksesta Kuopiosta. Webinaarin materiaaleihin voit tutustua täältä.

Kaipaatko lisätietoa etäkokousohjelmistoista? Neomeetin webinaareissa saat lisätietoa Neomeetin toiminnasta ja vinkkejä onnistuneiden etäkokousten järjestämiseen. Katso webinaarien aikataulut täällä ja ilmoittaudu mukaan!

Anna Kommenttisi

Your email address will not be published. Required fields are marked *