Tiina Peltola

Tiina Peltola

02.08.2021

As Oy -laki uudistuu – etäkokoukset ovat tulleet jäädäkseen

Asunto-osakeyhtiölakia tarkastellaan parhaillaan. Neomeet on valmis ja halukas olemaan mukana edistämässä tulevaisuuden etä- ja hybridikokouksia!

Oikeusministeriö tarkastelee parhaillaan asunto-osakeyhtiölakia ja sen pykäliin kohdistuvia päivitystarpeita. Asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista on kerätty palautetta ministeriön toimesta ja muistioon on koottu yli 60 kohtaa, joihin kaivataan päivitystä. Työryhmän toimeksiannon määräaika on 31.10.2021, jonka jälkeen on noin 2 kuukauden lausuntokierros. Tämän jälkeen lakiesityksen vaatiminen siten, että se voidaan antaa eduskunnan käsiteltäväksi huhtikuun 2022 lopulla. Tavoitteena on, että lainmuutokset tulisivat voimaan heinäkuussa 2022. 

Digitalisaation edistämiseen tähtäävät lakimuutokset eturintamassa

Muutosten tavoitteena on helpottaa osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ja osuuskuntien yhtiökokousten sekä osuuskunnan ja edustajiston kokouksiin etäosallistumista ja sallia verkkokokousten järjestäminen siten, että yhteisössä voidaan hyödyntää uuden kokoustekniikan mahdollisuudet. Tarkoituksena on helpottaa ja lisätä osakkaiden sekä jäsenten osallistumismahdollisuuksia ottaen myös huomioon oikeutetut odotukset ja erilaiset valmiudet käyttää uusia osallistumiskeinoja. Tavoitteena on myös selvittää uudesta päätöksentekomenettelystä mahdollisesti aiheutuva muun lainsäädännön muutostarve.

Korona-aika toi sähköisen asioinnin taloyhtiöihin pysyvästi. Etäkokouksia on pidetty sujuvasti ja ne ovat monissa taloyhtiöissä tuoneet jopa aiempaa suurempia osallistujamääriä. Digitaalinen kehitys on nopeaa ja vuosien 2020-2021 poikkeuksellisissa pandemiaoloissa yhteisöjen kokouksia koskevien väliaikaisten lakien ja yhteisölainsäädännön sallimat menettelyt ovat lisänneet erilaisten sähköisten etäosallistumispalveluiden kehittämistä ja käyttöä merkittävästi. Tietoliikenneyhteyksien ja kokouspalveluiden kehitys sekä yhteisöjen, osakkaiden ja jäsenten valmiudet näiden palvelujen käyttämiseen kehittyvät nopeasti. Etäosallistuminen ja kokouksen järjestäminen verkossa tarjoavat jo nyt käyttökelpoisen vaihtoehdon perinteiselle kokoukselle. Hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisessa tukevat myös ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten kotona asumisen helpottamiseen liittyvät ehdotukset. Lisäksi pöydällä ovat periaatteellisesti tärkeät asiat, jotka liittyvät teknisen ja verkkopalveluiden kehityksen hyödyntämiseen.

Lausuntokierros on tulossa syyskuussa – Neomeet on valmis ja halukas olemaan mukana edistämässä tulevaisuuden etä- ja hybridikokouksia!

Neomeetin avulla järjestät hallituksen kokoukset sujuvammin, helpommin ja nopeammin kuin koskaan. Tutustu Neomeetin toimintaan lisää täällä.

Anna Kommenttisi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *