Mika Mononen

Mika Mononen

31.07.2020

Toiveissa uusi asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölain väliaikaisen muutoksen myötä taloyhtiöt saavat lisäaikaa pitää yhtiökokouksensa syyskuun loppuun mennessä. Täysin etäyhteyksillä pidettävään kokoukseen ei kuitenkaan ole mahdollisuutta, ja Isännöintiliiton mukaan laki tarvitsee […]

Kokouksen valmistelu ja esityslista - Neomeet

Asunto-osakeyhtiölain väliaikaisen muutoksen myötä taloyhtiöt saavat lisäaikaa pitää yhtiökokouksensa syyskuun loppuun mennessä. Täysin etäyhteyksillä pidettävään kokoukseen ei kuitenkaan ole mahdollisuutta, ja Isännöintiliiton mukaan laki tarvitsee pysyvää muutosta.

Suomen hallitus linjasi huhtikuussa 2020 asunto-osakeyhtiölain muutoksesta, jonka mukaan taloyhtiöt voivat poikkeuksellisesti pitää 30.9.2019-31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeiset varsinaiset yhtiökokouksensa syyskuun 2020 loppuun mennessä. Kaikilla taloyhtiöillä ei kuitenkaan ole tähän mahdollisuutta, sillä kokouksen siirtämisen voivat estää esimerkiksi kiireellistä päätöksentekoa vaativat asiat tai siirtämisestä seuraavat taloudelliset vahingot. Kiireellisten kokousten järjestämistä varten on suositeltu etäkokouksia, mutta nekään eivät lain puitteissa täysin onnistu: asunto-osakeyhtiölaki nimittäin määrää, että yhtiökokous täytyy järjestää aina myös fyysisesti. Tämä tarkoittaa, että jonkun kokoukseen osallistujista täytyy olla läsnä varsinaisella kokouspaikalla etäyhteysmahdollisuudesta huolimatta.

Suomen Isännöintiliiton mukaan laki tarvitsee muutosta. Liiton lakiasiantuntija Laura Lithenius toivoo, ettei fyysistä kokoontumista tarvittaisi tulevaisuudessa lainkaan. Tällöin taloyhtiöiden kokoukset voitaisiin järjestää kokonaan etänä.

Siirtymistä etäkokouksiin puoltaa Isännöintiliiton mielestä kiinteistöalan koronakriisin aikana ottama digiloikka, jonka ansiosta digitaalisten välineiden käyttö koko alalla on yleistynyt reilusti. Lakimuutoksella olisi myös lukuisia hyötyjä: uusi asunto-osakeyhtiölaki paitsi vähentäisi kokousten aiheuttamaa sairastumisriksiä, myös helpottaisi kokouksiin osallistumista sekä lisäisi isännöintipalvelujen saatavuutta varsinkin pienemmillä paikkakunnilla.

Lakimuutostoiveen lisäksi Isännöintiliitto kritisoi liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän väliraporttia, jonka tarkoitus on tutkia koronan aiheuttamia uusia toimintamalleja ja suunnitella niiden vakiinnuttamista myös koronan jälkeiseen aikaan. Liiton mukaan kiinteistöala on unohdettu raportissa lähes täysin.

”Kiinteistö- ja rakennusala pitää ottaa paremmin huomioon sekä asumisen digitalisoiminen ottaa entistä paremmin myös valtion tasolla tarkasteluun”, Lithenius toteaa raporttia koskevassa lausunnossaan. Lakimuutos sekä edistäisi alan digitalisaatiota, kasvattaisi kokousten osallistujamääriä että antaisi taloyhtiöille tarvittavaa liikkumavaraa kokousten järjestämiseen. Se myös parantaisi asumisviihtyvyyttä sekä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Kokonaisuudessaan etäkokoukset ovatkin Isännöintiliiton mukaan yksi asumisen digitalisoinnin kulmakivistä, ja niille on siksi tarvetta pandemian jälkeenkin.

Lakimuutos tai ei, etäkokouksien järjestäminen on Neomeetin avulla helpompaa kuin koskaan. Lue lisää: https://neomeet.fi/

Lähde: https://www.isannointiliitto.fi/medialle/yhtiokokouksien-pitamista-etayhteydella-taytyisi-helpottaa-lakimuutoksella/

Anna Kommenttisi

Your email address will not be published. Required fields are marked *