Osakaswebinaari 15.3.2021

Kysymyksiä ja vastauksia

Nostetaan kättä - Neomeet

Jos olet ilmoittanut isännöitsijällesi sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi, niin saat viestinä osallistumislinkin kokoukseen, jonka kautta voit ilmoittaa miten aiot osallistua kokoukseen.

Äänestämisessä noudatetaan Asunto-osakeyhtiölakia. Järjestelmä laskee automaattisesti äänet etäkäyttäjiltä. Isännöitsijä lisää kokoukseen paikanpäälle tulleiden äänet koneelle, jotka järjestelmä huomioi. 

 

Äänileikkuriksi valitaan oman taloyhtiön käyttämä tapa, joka soveltaa joko uutta tai vanhaa lakia.
Lähde

Yhdeltä tietokoneelta voi antaa vain yhden äänen. Jos omistat asunto-osakkeen, jossa on useita omistajia, sinun täytyy antaa valtakirja muiden puolesta tai ilmoittaa isännöitsijälle, että kuka edustaa tätä asunto-osaketta (esim. puolisoiden tapauksessa) esimerkiksi äänestyksessä. Tämä johtuu laista:  yhden huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet muodostavat jakamattoman kokonaisuuden. Kaikilla osakeryhmän osakkeilla on äänestettävä saman vaihtoehdon puolesta, eikä niitä voi jakaa silloinkaan, kun huoneistolla on useita yhteisomistajia. 

Tähän pätee sama asia kuin yllä eli teidän pitää ilmoittaa isännöitsijälle huoneiston edustaja tai antaa valtakirja huoneiston edustajalle perinteisesti tai käyttämällä Neomeetin valtakirjatoimintoa. Huoneiston edustaja antaa lopullisen äänensä esimerkiksi äänestyksissä. Kun huoneiston edustaja on päätetty ja ilmoitettu, voitte seurata kokousta Neomeetilla yhdellä päätelaitteella. 

Äänestyksen voi laatia missä vain vaiheessa kokousta. Valittavissa on useita eri äänestyskäytäntöjä ja vapaasti syötettäviä vaihtoehtoja. Äänestykset ovat helppoja ja nopeita luoda.

Isännöitsijä kysyy osallistujien halukkuutta asettua ehdolle kokouksen puheenjohtajaksi, minkä jälkeen isännöitsijä voi esittää ehdokkaat kaikille osallistujille. 

Tarvittaessa voidaan järjestää myös yksinkertainen käsiäänestys puheenjohtajan valinnasta tai ehdokkuuksista.

Tällä hetkellä vain isännöitsijä ja puheenjohtaja näkevät kaikki osallistujat. Kaikille näkyvä osallistujalista on tulossa Neomeetiin lähiaikoina.

Kyllä voidaan, kunhan osakas on ilmoittanut sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten, ja asiasta on sovittu isännöitsijän kanssa.

 

Kyllä voi: suurin osa puhelimista sisältää jo jonkin sovelluksen yleisimpien tiedostoformaattien avaamiseen, jolloin erillistä ohjelmaa ei tarvitse ladata.

 

Isännöitsijät suosivat .pdf tiedostojen käyttöä, joiden avaamiseen ei tarvitse ladata erillistä ohjelmistoa.

Tällä hetkellä kokouksista tallentuu äänite, jonka voi pyytää isännöitsijältä.

Järjestelmä laskee automaattisesti kaikki äänet ja käyttää myös tarvittaessa äänileikkuria, jos se on valittu käyttöön. Annetut äänet voidaan vielä tarkistaa äänestyksen jälkeen manuaalisesti.

 

Suljetuissa lippuäänestyksissä kaikki äänet ovat anonyymeja.

Luodaan yksinkertainen äänestys, jossa jokaisella on yksi ääni. (ns. käsiäänestys)

Kokouksessa voi olla erityistoiminnoilla olevat päätöskohdat puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien valintaan. 

 

Muiden henkilöiden (kuten hallituksen jäsenien) valitsemiseen voidaan luoda omat päätöskohdat ja hoitaa valinnat äänestämällä.

Kokousasiakirjat pidetään meidän yrityksen hallinnoimalla palvelimella eli niiden tietoja ei siirretä minnekään ulkopuolisille. Asiakirjoihin on pääsy vain nimetyillä taloyhtiön jäsenillä sekä isännöitsijöillä. Ylläpidämme ja testaamme tietoturvaa jatkuvasti sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Huolehdimme ajantasaisten tietoturvastandardien käytöstä kaikissa ohjelmiston osissa. 

Tällä hetkellä tarjoamme ohjelmistoa isännöintitoimistoille. Ajankohtaisen hinnaston isännöitsijöille löydät täältä: https://neomeet.fi/isannoitsijalle/

Kokoukseen voidaan valita etäpuheenjohtaja, joka näkee muun muassa osakkaiden puheenvuoropyynnöt ja kommentit. Isännöitsijä ja puheenjohtaja työskentelevät yhdessä viedäkseen kokouksen läpi. Jos puheenjohtaja on fyysisesti paikan päällä kokouspaikalla, pystyy hän näkemään etäosallistujien puheenvuoropyynnöt isännöitsijän näytöltä.

Sovelluksessa voidaan laittaa viestiä suoraan isännöitsijälle ja pyytää puheenvuoroa. Kun isännöitsijä antaa sinulle puheenvuoron, niin kaikki osallistujat kuulevat sinut. Neomeetissa ei ole varsinaista avointa chatti-toimintoa.

Tekniikka mahdollistaa monipuoliset tavat osallistua kokoukseen, perinteisen paikalle kokoontumisen rinnalle. Ohjelma todennäköisesti lisää osallistuvien edustajien määrää kokouksissa. Eli perinteinen tapa kokoontua paikan päällä on edelleen mahdollista, mutta halukkaat voivat tulla mukaan etänä.

Vain isännöitsijän sekä yhden taloyhtiön edustajan tarvitsee olla läsnä kokouspaikalla. Myös puheenjohtaja voi osallistua kokoukseen etäyhteydellä, joskin työskentely yhdessä isännöitsijän kanssa voi olla helpompaa samassa tilassa.

Neomeet ei käytä käyttäjien kameroita. Kamera-toiminto tullaan lisäämään tulevaisuudessa.

Tarkastetut pöytäkirjat kokouksista tallentuvat ohjelmaan, ja ne ovat luettavissa ja tulostettavissa milloin vain. Neomeet mahdollistaa menneiden kokouksien pöytäkirjojen tarkastelun, mutta isännöitsijä tiedottaa virallisen kokouspöytäkirjojen säilytys- ja katselupaikan.