FAQ

We want to provide our customers with comprehensive instructions. The easiest way to find the answer is to look at our answers to frequently asked questions.

FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

On this page you will find answers to frequently asked questions.

HOW TO PREPARE FOR THE MEETING

You can view upcoming and past meetings through the "upcoming meetings" and "condominium archives" icons in Neomeet's main menu. You can access the main menu at www.kokouskutsu.fi or via a link in your e-mail or text messages.

You can participate in the meeting on any device with an Internet connection and a working browser. You can join via the link in the e-mail or with your phone number at www.kokouskutsu.fi.

Tarvitset mikrofonin, jotta kokoukseen osallistuminen on mahdollista.

Suosittelemme Neomeetin käyttöä Google Chrome, Mozilla Firefox tai Microsoft Edge -selaimilla parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi.

You do not need to download a separate program or application. Neomeet is browser-based software that only requires an internet connection and a web browser. However, you will also need a microphone and speakers or headphones for the actual meeting if you are on a computer. On a smartphone and tablet, these are usually found on their own.

If a participant has announced his / her position in advance in matters to be discussed at the Annual General Meeting, for example by post, but does not attend the meeting through Neomeet, the shareholder's position may still be taken into account in the scheme.

Isännöitsijä voi tässä tapauksessa lisätä osakkaan paikalla olevaksi ja hoitaa mahdollisen äänestyksen osakkaan puolesta. Pöytäkirjaan tulee erikseen merkitä, ettei henkilö ollut oikeasti läsnä kokouksessa.

When a share has more than one shareholder and in order for the shareholders to be able to vote at the meeting, the shareholders must elect one person from among themselves to vote with the entire share group.

Muut osakkaat voivat tehdä valtakirjan edustavalle henkilölle. Ohjeet

Kun valtakirjan tekee ennakkoon, niin se nopeuttaa myös isännöitsijän valmisteluja kokouksen alussa.

AT THE MEETING

The organizer starts the meeting from its own interface. The attendee joins the meeting on their own phone or computer. You can join the meeting via an e-mail or phone text link.

Once you have joined the meeting, the meeting will proceed automatically as the property manager takes it forward.

Äänestäminen avautuu automaattisesti, kun isännöitsijä aktivoi äänestämisen.

Ääntenlaskentatapa

Osakeperusteinen tarkoittaa, että ääniä annetaan osakkeiden verran. Osakeryhmäperusteinen tarkoittaa, että jokainen osakeryhmä tuottaa yhden äänen. Ääni per henkilö tarkoittaa, että jokaisella osallistujalla on yksi ääni.

Äänestyskäytäntö

Avoin tarkoittaa, että äänet annetaan julkisesti ja kokouksen osanottajat näkevät, mitä kukin äänestää. Suljettu tarkoittaa, että annetut äänet salataan toisilta kokoukseen osallistujilta.

Äänileikkuri

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä osakkeenomistajan äänimäärä on enintään viidesosa kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Lain mukainen äänileikkuri tarkoittaa sitä, että jos yhden henkilön tai samojen tahojen yhdessä omistamat osakeryhmät yksinään tuottavat yli 20 % ääniosuuden, tulee äänileikkuri sovellettavaksi.

Lähde: Kiinteistöliitto

PROBLEM SITUATIONS

1. Make sure your microphone is plugged in and authorized by your browser.

When a site asks for permission to use the microphone, click the allow button to grant permission:

If your browser has blocked your microphone, please enable it according to the instructions below:

2. Refresh the site by clicking the 'refresh' button next to your browser's address bar or by pressing F5 on your keyboard.

Check if you have been muted by the organizer or if your own mute function is on.

To get back into the meeting, use the link in your email or phone again. Select an ongoing meeting again. Now you should be back in the meeting.

1. First check if the invitation has gone to junk mail. The invitation is sent from: kokous@neomeet.fi

2. If your telephone number is known to the organizer and entered into the system, then you can participate in the meeting via www.kokouskutsu.fi without a link.

3. Contact meeting organizer (email address may be incorrect).

4. Contact Neomeet's customer service tuki@neomeet.fi

AFTER THE MEETING

The Neomeet program enables digital signing. You can sign the documents from the "ongoing inspections" menu in the main menu.

If you are physically present at the meeting, you can check and sign the documents on the organizer’s computer.

By logging in to Neomeet, you will find a section on the front page. By selecting the taloyhtiöarkisto, you can browse the meeting documents .

POWER OF ATTORNEY

Start by selecting the upcoming meeting at Neomet for which you want to make a credential. The following menu asks how you want to attend the meeting. In this section, select a give power of attorney.

The digital power of attorney must be made at least 60 minutes before the start of the meeting.

For more information, click here: shareholder guide

The proxy holder will receive a message in their email and / or phone. The message indicates who he represents and the time of the meeting. The message includes a joining link.

It is a good idea to submit paper proxies to the organizer before the meeting or at the beginning of the meeting, in which case the organizer can add an authorized representative to the system.

For more information, click here: shareholder guide

The deed of sale acts as a power of attorney, and the property manager adds the voting rights of the old owner to the new owner before or at the beginning of the meeting. After submitting the new deed to the trustee, he can add you as a shareholder and thus make your vote heard at the meeting.

If a shareholder dies, his right to participate passes to the estate. We recommend that the shareholders of the estate elect one representative either from among themselves or, for example, an external liquidator. Shareholders must submit proxies, which are known to the elected representative, to the property manager before or at the beginning of the meeting. The trustee puts the proxies in the system and thus authorizes the elected representative to exercise the voting right of the estate. The elected representative may attend the meeting normally through Neomeet or on site.

If a shareholder has announced his or her position on matters to be discussed at the Annual General Meeting in advance, for example by post, but does not participate in the meeting through Neomeet, the shareholder's position may still be taken into account in the system.

In this case, the trustee may add the shareholder to be present and conduct any voting on behalf of the shareholder. It must be noted separately in the minutes that the person was not actually present at the meeting.

Isännöitsijä voi tässä tapauksessa lisätä osakkaan paikalla olevaksi ja hoitaa mahdollisen äänestyksen osakkaan puolesta. Pöytäkirjaan tulee erikseen merkitä, ettei henkilö ollut oikeasti läsnä kokouksessa.

LEGALITY

In the Articles of Association, it is possible to allow participation in the Annual General Meeting also with the help of a technical aid. The company's Board of Directors may also make a decision on the matter, unless otherwise provided in the Articles of Association.

More information source: Minilex

Linkit oppaisiin:
Isännöitsijän opas

Osakkaan opas

 

 

Tukikanavat virka-aikana arkisin Klo 8.00 – 16.00

Tuki sähköpostilla: tuki@neomeet.fi
Tuki lomakkeella: Tukilomake